top of page
wartości
inspiracje
dbanie o relacje
empatia
klimat dla twórczości
współzależność
współodpowiedzialność
 Non Profit                 
 Pożytek Publiczny   

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit. 

Możecie nas wesprzeć i przekazać 1% poprzez wpisanie

na druku rozliczenia rocznego PIT nr KRS:0000377928

oraz w rubryce

CEL SZCZEGÓŁOWY:

"PRACOWNIA EDUKACYJNA.".

nasza działalność
Przedszkole
                  formularz rekrutacyjny
Szkoła Podstawowa

        formularz rekrutacyjny

Liceum

        formularz rekrutacyjny

Projekty z obszaru kultury, edukacji, odpowiedzialności społecznej
Warsztaty

bottom of page