Przedszkole
 
Szkoła Podstawowa

        formularz rekrutacyjny

 

 Liceum

        formularz rekrutacyjny

Projekty z obszaru kultury, edukacji, odpowiedzialności społecznej
Warsztaty

wartości
inspiracje
dbanie o relacje
empatia
klimat dla twórczości
współzależność
współodpowiedzialność
nasza działalność
 Non Profit                 
 Pożytek Publiczny   

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit. 

Możecie nas wesprzeć i przekazać 1% poprzez wpisanie

na druku rozliczenia rocznego PIT nr KRS:0000377928

oraz w rubryce

CEL SZCZEGÓŁOWY:

"PRACOWNIA EDUKACYJNA.".