top of page

Konferencja EDUKACJA PODMIOTOWA

Celem spotkań było omówienie przykładów innowacyjnych praktyk edukacyjnych oraz dialog dotyczący rozwiązań wynikających z najnowszych badań nad rozwojem poznawczym i emocjonalnym dziecka. Nie była to jednak konferencja wyłącznie naukowa, ale spotkanie z szerokim gronem osób zainteresowanych nowymi metodami kształcenia.Prelegenci

profesor Marek Kaczmarzyk biolog, neurodydaktyk i memetyk. Autor podręczników i programów szkolnych. Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski).


Prof. Dr hab. Krzysztof Szmidt pedagog, kierownik Katedry Pedagogiki Twórczości w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, autor pakietów edukacyjnych.


mgr Janusz Żmijski Nauczyciel historii i wos. Edukator, autor materiałów szkoleniowych, książek (w tym podręczników licealnych), programów nauczania. Pracował w XLIV L.O. w Łodzi, szkole realizującej autorskie i eksperymentalne programy z różnych dziedzin (m.in. samorządności, wychowania, zarządzania). Od 1996 r. współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page