top of page

Szkoła Podstawowa PRACOWNIA

PRACOWNIA działa jako niepubliczna szkoła podstawowa realizująca podstawę programową, określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bazując na założeniach pedagogiki twórczości. ​Realizujemy działanie zarówno w zakresie stacjonarnym jak i zapraszamy dzieci w edukacji domowej.Stawiamy na bezpośredni i codzienny kontakt z ludzką pasją i twórczością. Działamy w oparciu o poszanowanie podmiotowości dzieci.

Dzięki tym dwóm filarom umożliwiamy dzieciom stabilny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny bez względu na ich uwarunkowania i predyspozycje.

Jesteśmy społecznością zmieniającą się i rozwijającą wraz z ludźmi, którzy ją tworzą. Unikamy standardowych rynkowych ram: nie oferujemy produktu/usługa, nie szukamy klientów, nie przedstawiamy oferty. Jesteśmy społecznością, miejscem i środowiskiem - otwartymi na dzieci i dorosłych.METODYKA

Wspieramy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny każdego dziecka.


​NAUCZANIE DO TWÓRCZOŚCI

jako "nauczanie, które jest nakierowane na rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów do twórczego myślenia i działania". Edukacja jest realizowana m.in. poprzez żywy kontakt z aktywnymi twórcami działającymi w poszczególnych obszarach. Dbamy, by dzieciaki miały regularną styczność z warsztatem ich pracy. Chcemy, by uczniowie mogli zbudować z twórcami i twórczyniami indywidualną relację i pobudzić swoje pasje i zainteresowania. Wierzymy, że konkretny człowiek i jego pasja bywają często lepszą inspiracją niż abstrakcyjna idea.


PODMIOTOWOŚĆ DZIECKA

-prawo dzieci do decydowania o sobie: o tym, jak spędzą czas w szkole,

-budowanie społeczności pełnej wzajemnego szacunku, wspólne ustalanie zasad, równość statusu dzieci i dorosłych, -brak przymusu, ocen , testów, prac domowych, nagród i kar wspieranie samodzielności, odpowiedzialności, wewnątrz sterowności i asertywności -wspieranie naturalnej ciekawości i kreatywności oraz umiejętności definiowania własnych zainteresowań i podążania za nimi,

METODA PROJEKTÓW

dzieci wybierają interesujące ich tematy, które chciałyby zgłębić. Same lub przy pomocy tutora formułują pytania które przekształcają się w postępowanie badawcze.

NEURODYDAKTYKA

wykorzystujemy wyniki badań z obszaru neurodydaktyki.


WSPÓŁPRACA:​

W zakresie tworzenia programu współpracujemy z profesorem Krzysztofem Szmidtem - Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.


Udostępniamy formularz rekrutacyjny dla osób zainteresowanych dołączeniem do nas - formularz.


Kommentare


bottom of page